Khi quên mật khẩu, người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Click vào phần ''Quên mật khẩu?"

Bước 2: Nhập email hoặc số điện thoại

Bước 3: Chọn và điền thông tin 1 trong 3 option để lấy lại mật khẩu. 

Hệ thống sẽ gửi mã OTP về và người dùng nhập OTP vào ô trống.

Bước 4: Nhập mật khẩu mới và bấm "Lưu mật khẩu"

Bước 5: Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới vừa tạo.