1/ Chat với một người dùng khác

Bước 1: Đăng nhập vào link: https://agent.dxres.vn/ để vào hệ thống DXRES AGENT.

Bước 2: Chọn biểu tượng trên góc phải màn hình để vào tính năng chat. 

Hệ thống tự động mở một tab mới dành cho tính năng chat.

Bước 3: Click vào biểu tượng chat bên cạnh người liên hệ để bắt đầu cuộc hội thoại. Có thể tìm kiếm người liên hệ trong ô tìm kiếm.

Bước 4: Bắt đầu cuộc hội thoại.

Sử dụng nút  để gửi file đính kèm.

Sử dụng nút để gọi điện trên phần mềm.

Sử dụng nút để thêm thành viên chat và tạo group chat. 

2/  Tính năng tạo nhóm chat

Bước 1: Click biểu tượng nhóm chat 

Bước 2: Thêm người vào cuộc hội và tạo group chat bằng cách nhập từ khóa để tìm kiếm sau đó tích chọn, cuối cùng click xác nhận để hoàn thành tạo nhóm.


Bước 3: Thực hiện chát group vừa tạo

Bước 4: Đổi tên group chat nếu cần