I. Gọi điện trên web realagent.vn

1/ Goi điện tới khách hàng trên màn hình chat

B1. Click vào biểu tượng chat, click vào biểu tượng gọi điện để gọi tới khách hàng.

Có thể nhập tên khách hàng vào để tìm kiếm khách cần gọi điện

2/ Gọi điện trên màn hình keypad

B1: Click biểu tượng keypad

B2: Nhập số điện thoại cần gọi

B3: Click nút gọi


II. Gọi điện trên ứng dụng DXRES